Furor Gallicus: Keltische krijgers kloppen op hun schilden, krijsen, joelen en stormen dan recht de vijandelijke linies in. Het spreekt tot de verbeelding. Maar Furor is meer dan dat.  

Augustus 2008. Drie jonge krijgers wonen op het terrein van een Keltische Hoeve. Hun namen zijn Tasgovolcos de Wijze, Agro de Woeste en Dumnorix de Lange. Ze besluiten om samen het oude Keltische oorlogswezen weer leven in te blazen. Ze zitten in Taberna Ambiorix als hun vriend, de druïde Diviciacus de naam Furor oppert. Enthousiast heffen ze hun beker mede en beseffen: dit wordt de naam van het nieuwe krijgersgezelschap.  

Ze ontwerpen een krijgsbanier, zodat ze zich allen achter één wapen scharen: twee raven, gescheiden door een bliksemschicht. Met dit teken van verbroedering, Wotan’s Raven en Taranis’ Bliksem, hopen deze jonge krijgers de geschillen tussen hun stammen met deze van over de Maas, de trotse Germanen, op te lossen. 

Maak je gereed voor de strijd

Furor, dat zijn de krijgers van de Gallische Hoeve. We oefenen met lans, schild, werpspeer, zwaard en slinger. We onderhouden onze wapens, maken nieuwe en doen mee aan verschillende evenementen.  

Daarnaast geven we ook rondleidingen aan groepen, scholen en individuele bezoekers. We maken een voorstelling voor alle leeftijden.